Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2022 №12(31)Ігор Бистряков
Дмитро Клиновий
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СТАЛИХ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ

Олександр Шубалий
Луцький національний технічний університет, Луцьк
Петро Косінський
Луцький національний технічний університет, Луцьк
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДЕРЖАВНІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА БАЗІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ

Григорій Калетнік
Вінницький національний аграрний університет, Вінниця
Олександр Шпикуляк
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ
Юлія Хвесик
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ілона Білокінна
Вінницький національний аграрний університет, Вінниця
РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Марія Ільїна
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛОКАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РАМКАХ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Оксана Веклич
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД ВТРАТИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ УНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ

Юлія Маковецька
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
СИСТЕМА СЦЕНАРНО-СИНЕРГЕТИЧНИХ ДОМІНАНТ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Олена Сухіна
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСІВ

Олена Гаращук
Державна служба якості освіти України, Київ
Віра Куценко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Ірина Кінаш
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ

Олександр Корнійчук
Державна установа Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України, Київ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МЕТРОПОЛІЙНОГО ПРОСТОРУ М. КИЄВА