Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2021 №9(28)Ольга Демешок
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
СТАЛЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Анатолій Степаненко
Алла Омельченко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ЕКОНОМІКА КОРОНАВІРУСНОЇ ЕПОХИ І ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Володимир Бойко
Ірина Міскевич
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПЕРСПЕКТИВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Марія Ільїна
Юлія Шпильова
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БІОЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ

Ігор Бистряков
Дмитро Клиновий
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ГОМЕОСТАЗУ З ПОЗИЦІЙ СТАЛИХ ФІНАНСІВ

Оксана Веклич
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
РАМКОВИЙ КОНЦЕПТ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ірина Патока
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Валентина Колмакова
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВАРТІСНОГО ВИМІРУ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ (НА ПРИКЛАДІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ)

Людмила Левковська
Ольга Митрофанова
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Андрій Горський
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ НА СТАН ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ КИЇВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

Світлана Страпчук
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

Олександр Чумаченко
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА НЕРУХОМОСТІ

Віра Куценко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Ірина Кінаш
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
Ганна Євтушенко
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ