Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2020 №7(26)


Любов Федулова
Центр досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України, Київ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ганна Обиход
Алла Омельченко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРЕВЕНТИЗАЦІЇ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА УРБОРУРАЛЬНІ ТЕРИТОРІЇ

Микола Малік
Олександр Шпикуляк
Володимир Мамчур
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ
РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СІМЕЙНІ ФЕРМЕРСЬКІ

Людмила Левковська
Валерій Мандзик
Ольга Митрофанова
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Віра Куценко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Олена Гаращук
Державна служба якості освіти України, Київ
Олексій Топчій
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олена Головня
Вінницький національний аграрний університет, Вінниця
Ірина Кінаш
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Олег Дзьоба
Наталія Ставнича
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Олександр Корнійчук
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України, Київ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МЕТРОПОЛІЙ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Валерій Жук
Юлія Бездушна
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ
ПРІОРИТЕТНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ АКТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Олександр Шубалий
Петро Косінський
Луцький національний технічний університет, Луцьк
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНИХ ВИРОБНИЦТВ ІЗ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В РЕГІОНІ

Галина Тітаренко
Олександра Тітаренко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Ольга Жовтоног
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Віталій Поліщук
Катерина Чорна
Інститут водних проблем і меліорації Національної академії наук України, Київ
КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ І СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ЗРОШЕННЯ