Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2019 №5(24)


Хвесик М. / Khvesyk M.
Левковська Л. / Levkovska L.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Бистряков І. / Bystryakov I.
Клиновий Д. / Klynovy D.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ПРОБЛЕМАТИКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИХ ФОРМАТІВ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF EUROPEAN PUBLIC-PRIVATE FORMS OF SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE


Микитенко В. / Mykytenko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Ільїна М. / Ilina M.
Шпильова Ю. / Shpylyova Ju.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЕКОЛОГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ З НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРІОРИТЕТАМИ РОЗВИТКУ
FUNCTIONAL RELATIONS BETWEEN SOCIO-ECOLOGICAL IMPERATIVES AND THE NATIONAL PRIORITIES


Степаненко А. / Stepanenko A.
Омельченко А. / Omelchenko A.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ФОРМИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ГАРАНТУВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF GUARANTEE OF NATURAL TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY


Третяк Н. / Tretiak N.
Каленська О. / Kalenska O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
USE OF THE WORLD EXPERIENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE


Корнійчук О. / Korniychuk O.
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України, Київ
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Куценко В. / Kutsenko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Гаращук О. / Garashchuk O.
Державна інспекція навчальних закладів України, Київ
State inspection of educational institutions of Ukraine, Kyiv
Євтушенко Г. / Yevtushenko H.
Київський університет ринкових відносин, Київ
Kiev University for Market Relations, Kyiv

Веклич О. / Veklych O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Колмакова В. / Kolmakova V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Бойко В. / Boiko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Сундук А. / Sunduk A.
Голуб О. / Golub O.
Гамзіна О. / Gamsina O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Сакаль О. / Sakal O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИХ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
SUBSTANTIVE CHARACTERISTICS OF PUBLIC-PRIVATE FORMS OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT USE OF FOREST


Третяк А. / Tretiak A.
Третяк В. / Tretiak V.
Малашевська О. / Malashevska O.
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ
State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv

Шашула Л. / Shashula L.
Денисенко І. / Denisenko I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv