Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2019 №5(24)


Хвесик М.
Левковська Л.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ: ЄВРОІНТЕГРАТИВНИЙ ВЕКТОР

Бистряков І.
Клиновий Д.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПРОБЛЕМАТИКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИХ ФОРМАТІВ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Микитенко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПРОСТОРОВЕ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЕКТУ І ЙОГО БЕЗПЕКИ

Ільїна М.
Шпильова Ю.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЕКОЛОГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ З НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРІОРИТЕТАМИ РОЗВИТКУ

Степаненко А.
Омельченко А.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФОРМИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ГАРАНТУВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Третяк Н.
Каленська О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Корнійчук О.
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України, Київ
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Куценко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Гаращук О.
Державна служба якості освіти України, Київ
Євтушенко Г.
Національний університет державної фіскальної служби України, Київ
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ АГЛОМЕРАЦІЙ

Веклич О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД ПОГІРШЕННЯ/ЗНИЩЕННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

Колмакова В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКОСИСТЕМНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІД НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бойко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРА ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ)

Сундук А.
Голуб О.
Гамзіна О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР РОЗПОДІЛУ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ У ЛІСОКОРИСТУВАННІ

Сакаль О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИХ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Третяк А.
Третяк В.
Малашевська О.
ННІ економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Київ
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Шашула Л.
Денисенко І.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ