Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2020 №8(27)Ганна Обиход
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Юлія Хвесик
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Михайло Малков
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ВПЛИВ КОРОНАВІРУСУ НА СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА УТИЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ

Отар Паресишвили
Лаура Кварацхелиа
Давид Гамезардашвили
Валентина Мирзаева
Центр по изучению производительных сил и природных ресурсов Грузии Грузинского Технического Университета, Тбилиси
МОБИЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГРУЗИИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19: ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ігор Бистряков
Дмитро Клиновий
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
БІЗНЕС-ЕКОСИСТЕМНИЙ КОНЦЕПТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вікторія Микитенко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФІЗИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Галина Тітаренко
Олександра Тітаренко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПРИРОДНО-РЕСУРСНА РЕНТА І РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОНЯТЬ

Валентина Колмакова
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЄВРООРІЄНТИРИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Оксана Веклич
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВАРТІСНОГО ВИМІРУ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ

Хазрат Арджуменд
Університет МакГілла (Монреаль, Канада)
ЗНИКАЮЧЕ КОЧОВЕ СКОТАРСТВО: ПОТРЕБА В ПЕРЕБУДОВІ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ЩОДО ПАСОВИЩ

Ольга Жовтоног
Катерина Рижова
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ЗРОШЕННЯМ

Ірина Патока
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ЕКОСИСТЕМНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Олександр Чумаченко
Євгенія Кривов’яз
Ірина Колганова
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНИХ БОЄПРИПАСАМИ ЗЕМЕЛЬ: ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Ольга Гамзіна
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Гиви Талаквадзе
Зураб Ломсадзе
Иосиф Арчвадзе
Центр по изучению производительных сил и природных ресурсов Грузии Грузинского Технического Университета, Тбилиси
ПРИОРИТЕТЫ И РЕСУРСЫ ГРУЗИИ: МИФЫ, ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Віра Куценко
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Ірина Кінаш
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
Ганна Євтушенко
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь
ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ