Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2018 №3-4(22-23)


Хвесик М.
Обиход Г.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
НОВІТНІЙ ВИМІР ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ченьлінь С.
Університет Хучжоу, Чжецзянь, Хучжоу
РОЗВИТОК «М'ЯКОЇ СИЛИ КУЛЬТУРИ» В КНР: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Сіваграков А.
Институт предпринимательской деятельности (Беларусь)
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Ільїна М.
Шпильова Ю.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Дорош О.
Купріянчик І.
Мельник Д.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Степаненко А.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Омельченко А.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Степанюк О.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ В КОНТЕКСТІ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Бистряков І.
Клиновий Д.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПРОЕКТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОСТОРОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ

Куценко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Гаращук О.
Державна інспекція навчальних закладів України, Київ
ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Степанюк Г.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бойко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНОГЕННО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мандзик В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ВІДТВОРЕННЯ ВОДНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Микитенко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО- РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ В УКРАЇНІ

Левковська Л.
Тітаренко Г.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПУБЛІЧНЕ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОД ЄС ЩОДО БЕЗПЕКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Сакаль О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ОЦІНКА БАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕНТНОГО ІНСТРУМЕНТУ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Боцула О.
Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Химинець В.
Ужгородський національний університет, Ужгород
ПРОБЛЕМАТИКА ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ