Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2018 №1-2(20-21)


Хвесик М. / Khvesyk M.
Левковська Л. / Levkovska L.
Мандзик В. / Mandzyk V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Коваленко А. / Kovalenko A.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
STATE AND PROSPECTS FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UKRAINE


Степаненко А. / Stepanenko A.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В ДИСКУРСІ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
ECOLOGICAL MODERNIZATION OF THE ECONOMY AT THE DISCOURSE OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION


Тітаренко Г. / Titarenko G.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОД ЄС ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE EU AGREEMENTS IMPLEMENTATION ON ENVIRONMENTAL SAFETY


Куценко В. / Kutsenko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Гаращук О. / Garashchuk O.
Державна інспекція навчальних закладів України, Київ
State inspection of educational institutions of Ukraine, Kyiv

Обиход Г. / Obykhod H.
Омельченко А. / Omelchenko A.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Бистряков І. / Bystryakov I.
Микитенко В. / Mykytenko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ
REFORMATTING A SPATIAL MANAGEMENT SYSTEM FOR NATURAL RESOURCE ASSETS


Веклич О. / Veklych O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Колмакова В. / Kolmakova V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Ільїна М. / Ilina M.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ОСНОВІ АКТИВ-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
CLASSIFICATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES ON THE BASIS OF ACTIVE-ORIENTED APPROACH


Сакаль О. / Sakal O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF USE LAND IN CONDITIONS OF INFRINGEMENT OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS


Сундук А. / Sunduk A.
Шашула Л. / Shashula L.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
REGIONAL ASPECTS OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF LAND USE IN UKRAINE


Лицур І. / Lytsur I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Карпук А. / Karpuk A.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv