Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2018 №1–2 (20–21)


Хвесик М.
Левковська Л.
Мандзик В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПАРАДИГМАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Коваленко А.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Степаненко А.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В ДИСКУРСІ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Тітаренко Г.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОД ЄС ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Куценко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Гаращук О.
Державна інспекція навчальних закладів України, Київ
СОЦІОЕКОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Обиход Г.
Омельченко А.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
УРЯДОВІ ТА НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бистряков І.
Микитенко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ

Веклич О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ВІД ПОГІРШЕННЯ/ЗНИЩЕННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

Колмакова В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ НАПРЯМІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЇХ ВАРТІСНОГО ВИМІРУ

Ільїна М.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ОСНОВІ АКТИВ-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Сакаль О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯВ УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Сундук А.
Шашула Л.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Лицур І.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Карпук А.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
МЕХАНІЗМ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ